Informator


Urzędy i Instytucje


Urząd Gminy
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: 77 469 55 25, 469 54 83 tel/fax.: 77 469 55 24

Gminny Ośrodek Kultury
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 20
tel. 77 469 54 61

Gminna Biblioteka Publiczna
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 20
tel. 77 469 52 41

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
46-081 Dobrzeń Wielki
tel. 77 403 25 50

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
46-082 Kup, Rynek 4
tel. 77 469 55 56

Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji "PROWOD"- Spółka z o. o.
46-020 Czarnowąsy, ul. Kośnego 3
tel. 77 469 11 81, 469 11 84

Straż Pożarna - tel. 998

Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim
ul. Namysłowska 54
tel. 77 403 24 90

Pogotowie Energetyczne w Dobrzeniu Wielkim (placówkę zlikwidowano)
w razie awarii proszę dzwonić pod nr 991 -  Pogotowie energetyczne

Pogotowie techniczne - ciepłownicze Spółki ELKOM
tel. całodobowy  77 423 66 00

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 
( w sytuacjach kryzysowych: wystąpienia klęski żywiołowej lub zagrożenia)
tel. całodobowy  609 551 364

Bank Spółdzielczy
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Opolska 3
tel. 77 4696542 lub 4696543

Urząd Pocztowy w Czarnowąsach
46-020 Czarnowąsy, P. Klasztorny 8
tel. 77 469 10 98

Urząd Pocztowy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel. 77 403 25 75


Służba zdrowia


Ośrodek Zdrowia
46-020 Czarnowąsy, ul. Dworcowa
tel. 77 469 11 17

Ośrodek Zdrowia
46-090 Chróścice, ul. Cebuli 9
tel. 77 469 52 35

Przychodnia "Mega-Med" (na terenie Elektrowni)
Brzezie
tel. 77 423 51 54

Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmunologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup.
46-082 Kup, ul. K. Miarki
tel. 77 469 57 40 do 41, 77 469 54 55

ERMED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Dobrzeniu Wielkim ul. Reymonta 2, 
tel. 77 469 58 07


Apteki


"Vademecum"
Chróścice, ul. Korfantego 1a
tel. 77 403 24 70

"Sankt Rochus"
Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 34
tel. 77 469 55 00

Apteka
Kup, Rynek 4
tel. 77 469 55 13

Apteka
Czarnowąsy, ul. Dworcowa 5
tel. 77 54691074


Ochotnicze Straże Pożarne


Ochotnicza Straż Pożarna Dobrzeń Mały
ul. Opolska 113
46-081 Dobrzeń Mały
Email:
Tel. 774696200

Ochotnicza Straż Pożarna Dobrzeń Wielki
ul. Młyńska 6 b
46-081 Dobrzeń Wielki
Email:
Tel. 774695288

Ochotnicza Straż Pożarna Kup
ul. Rynek 2
46-082 Kup
Email:
Tel. 774695566

Ochotnicza Straż Pożarna Czarnowąsy
ul. Wolności 17
46-020 Czarnowąsy
Email:
Tel. 774691073

Ochotnicza Straż Pożarna Chróścice
ul. Powstańców Śląskich 11
46-080 Chróścice
Email:
Tel. 774695260


Obiekty sportowe


Stadion "TOR" w Dobrzeniu Wielkim, ul. Sportowa

Stadion "VICTORIA" w Chróścicach, ul. Św. Rocha

Stadion w Czarnowąsach, obok szkoły (wejście od ul. Jagiełły)


Restauracje i baza noclegowa


Restauracja "Nova"
Chróścice, ul. Korfantego
tel. 77 469 52 62

Restauracja "Kuchnia Śląska"
Dobrzeń Wielki, ul. Strzelców Bytomskich 2
tel. 77 469 50 80
http://www.kuchniaslaska.opole.pl
email:

Restauracja "Pod Lasem"
Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska
tel. 77 469 55 23

Restauracja Słowik
Krzanowice ul. Armii Ludowej 7
tel. 77 469 11 60, 0783 624 894
www.restauracja-slowik.pl
email:

"Arenda"
Czarnowąsy, ul. Jagiełły 2
tel. 77 / 4691 225, 4691 459, 4419 155

 "Pod Lasem"
Brzezie
tel. 77 423 52 38
www.noclegipodlasem.emeteor.pl

 "REGIUS"
Czarnowąsy, ul. Jagiełły 8a
tel/fax 77 4696831,  4696829 
www.regius.com.pl