Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

Zespół Szkół w Chróścicach

W skład Zespołu Szkół w Chróścicach wchodzą:
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chróścicach
- Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Chróścicach

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA
Zespół Szkół w Chróścicach jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz 329) w formie gminnej jednostki budżetowej.
Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15,poz.148) jednostka budżetowa gminy pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy , a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (plan finasowy).

SIEDZIBA
Zespół Szkół w Chróścicach mieści się pod adresem:
46- 080 Chróścice, ul. Powstańców Śl. 1
tel. 77 4695334
strona internetowa szkoły:  www.szkolachroscice.pl
adres mailowy:

KIEROWNICTWO
dyrektor - mgr Mirosław Gutka

REKRUTACJA

           PDFRegulamin pracy komisji rekrutacyjnej.pdf

 

 

 

 

 


  • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 29-08-2011 11:07
  • Modyfikował: Izabela Kołodziej, data modyfikacji: 02-09-2016 07:52
  • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Małgorzata Kukurowska
  • Data wytworzenia: 29-08-2011
  • Ilość wyświetleń: 23264
  • Link do strony: http://www.dobrzenwielki.pl/115/8848/zespol_szkol_w_chroscicach.html